Articles

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.» Τηλέφωνο: 2593022633, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.» λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.». 

Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον επεξεργαστή  μας είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  , οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής: 

α.  O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

β.  Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο κρατήσεων στην «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»:

Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την καταχώρηση της κράτησης.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται από την «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  για σκοπό μελλοντικής χρήσης/ αξιολόγησής τους. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας, μετά την ολοκλήρωση της διαμονή σας  στο ξενοδοχείο, θα διαγράφονται, εκτός εάν η «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.» .

Η «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Διεύθυνση: Λιμένας Θάσου, Τηλέφωνο: 2593022633.

6. Διατάξεις (Cookies)

Η «ENDLESSHOLIDAYSΑ.Ε.»  ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ μας (της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  και υμών), μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Ανήλικοι

Η «ENDLESSHOLIDAYSΑ.Ε.»  περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από τη «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.», τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στη «ENDLESSHOLIDAYS Α.Ε.»  , υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

9. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η «ENDLESS HOLIDAYS Α.Ε.»  δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.